• مقالات بروز بزار
  • مقالات رو سریع تر بزار و تعداد رو ببر بالا
  • سعی کن مقالات سئوی خوبی بگیرند
  • سعی کن بهترین ورودی رو از گوگل داشته باشی 
  • سعی کن کاری کنی توی مقالاتت کامنت بگیری